شرکت تبلیغاتی داکی تبلیغ
آدرس : مشهد ـ بلوار وکیل آباد ـ سیدمرتضی ۱ ـ پلاک ۱۸۶
تلفن: ۰۹۱۵۱۵۹۰۷۷۲
فاکس: ۰۲۱۲۲۰۹۶۵۲۱
ایمیل : info (@) iran-tabligh.com